Die Spotting ເຄື່ອງ

  • Die Spotting ເຄື່ອງ

    Die Spotting ເຄື່ອງ

    ເຄື່ອງຈຸດຕາຍແມ່ນສະດວກກວ່າທີ່ຈະກົງກັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ເຫມາະສົມຂອງແຕ່ລະສ່ວນຂອງ mold, ກວດເບິ່ງແລະຮັບຮູ້ການປິດ mold ແມ່ນ ergonomic ຫຼາຍ, ບໍ່ໃຊ້ cranes, forklifts ຫຼືອຸປະກອນຍົກແລະວິທີການອັນຕະລາຍອື່ນໆທີ່ຈະຈັບຄູ່ mold ໄດ້.