ແຜນການເງິນ

  • ແຜນການເງິນ

    ແຜນການເງິນ

    ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ, ພວກເຮົາສະໜອງແຜນການເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຊື້ແມ່ພິມ, ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໂດຍບໍ່ມີທຶນພຽງພໍ.